• Spännande miljö ....

  • .... lek och lärande ....

  • ... mat ur egna grytor !

Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade.

Verksamheten bedrivs i en av de fina villorna, i Hjo stadspark.

De yngre barnen, 1-3 år gamla, finns på bottenvåningen och 3-5 åringarna har sina lokaler en trappa upp.

Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010.

Alla som står i Hjo kommuns barnomsorgskö kan önska en plats på Skattkammaren.

 

Aktuellt

Kristen profil

Kanske du undrar vad vi menar med kristen profil

Läs mer

Kvalitetsarbete

Vår kvalitetsredovisning
för 2020

Hämta

Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan
för 2020

Hämta

Skattkammaren folder

Hämta Skattkammaren folder
och läs mer om verksamheten.

Hämta