Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade. Verksamheten bedrivs i en av de fina villorna i  Hjo stadspark.

De yngre barnen, 1-3 år gamla, finns på bottenvåningen och 3-5 åringarna har sina lokaler en trappa upp. Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2016.

Alla som står i Hjo kommuns barnomsorgskö kan önska en plats på Skattkammaren.

Öppettider
Vardagar från kl. 06.15 - 17.00

Rektor
Frida Guldbrandsen
0503-350 90

Besöksadress
Villa Göta, Stadsparken
544 33 Hjo

Mailadress