Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade.

Verksamheten bedrivs i en av de fina villorna, i Hjo stadspark.

De yngre barnen, 1-3 år gamla, finns på bottenvåningen och 3-5 åringarna har sina lokaler en trappa upp.

Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010.

Alla som står i Hjo kommuns barnomsorgskö kan önska en plats på Skattkammaren.