Spännande miljö ...

Skattkammaren förskola
finns i Hjo stadspark
med lummiga träd
och vackra hus.

Lek och lärande ...

Med en kristen profil som
en natrulig del är vi måna
om barnens bästa.

Mat ur egna grytor ...

Maten lagas på plats
av vår egen personal

Välkommen till Skattkammaren

Skattkammaren är en förskola i Hjo kommun.
Vi finns i Hjo stadspark i Villa Göta.
 
Öppettider: Vardagar från kl. 06.15 - 17.00
Rektor: Birgitta Gustavsson 0503-350 90
Besöksadress. Villa Göta, Stadsparken 544 33 Hjo
Mailadress: info@skattis.se

Förskola i Hjo kommun

Förskolan Skattkammaren drivs av en förening där alla kyrkor i Hjo är representerade.

Verksamheten bedrivs i en av de fina villorna, i Hjo stadspark.

De yngre barnen, 1-3 år gamla, finns på bottenvåningen och 3-5 åringarna har sina lokaler en trappa upp.

Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010.

Alla som står i Hjo kommuns barnomsorgskö kan önska en plats på Skattkammaren.

Image
Image

Kristen profil

Kanske du undrar vad vi menar med kristen profil.

Kvalitetsarbete

Skattkammaren folder

Likabehandlingsplan

Kristen profil

Vi vill förmedla värden och normer från den kristna tron. Det handlar bland annat om att alla människor har lika värde och att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

På Skattkammaren ingår de kristna högtiderna och berättelser ur Bibeln, som en naturlig del av verksamheten.

Image

Detta tycker vi är viktigt

Vi på Skattkammaren är måna om att alla barn ska bli sedda och ha någon att leka med. Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet under sin vistelse på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid barnens språkliga utveckling. Även matematik, natur och teknik är viktiga områden som vi arbetar med.

Image
logo

Kontakt

Telefon: 0503-350 90
e-post: info@skattis.se

Besöksadress

Villa Göta, Stadsparken
544 33 Hjo